Κλινική Υπνοθεραπεία

Η ύπνωση αυτή καθεαυτή δεν είναι θεραπεία. Η κατάσταση όμως της χαλάρωσης που δημιουργείται από την ύπνωση είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο με την εφαρμογή συγκεκριμένων θεραπευτικών τεχνικών διενεργείται η θεραπευτική «αγωγή» για τα περισσότερα ψυχολογικά, συναισθηματικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα και ονομάζεται Υπνοθεραπεία.

Η ύπνωση ξεκινά με τη μετατόπιση της εστίασης της προσοχής του ασθενή σε κάποιο σημείο, το οποίο μπορεί είτε να είναι εξωτερικό (να κοιτάει ο θεραπευόμενος ένα συγκεκριμένο αντικείμενο) ή εσωτερικό (να συγκεντρωθεί σε χαλαρωμένα μέρη του σώματος.

Είναι μια κατάσταση trance, μια κατάσταση διεγερμένης και αυξημένης εστιακής συγκέντρωσης της προσοχής και εσωτερικής ενημερότητας, με παράλληλη ελαττωμένη ενημερότητα των περιφερικών ερεθισμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο θεραπευόμενος να αποκτά σταδιακά μια διαφορετική οπτική γωνία στα διάφορα θέματα που τον απασχολούν. Έτσι μπορεί να ανακαλύπτει διαφορετικές λύσεις, να κάνει διαφορετικές ερμηνείες και να αποκτά δύναμη και επίγνωση του εαυτού του.

Με την ύπνωση ο νους αποκτά μια μορφή επιλεκτικής συγκέντρωσης της προσοχής, με την οποία απομακρύνεται σταδιακά από τις καθημερινές έγνοιες και ενασχολήσεις, ελαττώνοντας ή αποσπώντας τελείως την προσοχή του από τα ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το άτομο αφήνει τα πράγματα να συμβούν μέσω του υποσυνείδητου νου, αντί να προσπαθεί να τα κάνει να συμβούν με τον συνειδητό νου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να απελευθερώνεται από το άγχος του συνειδητού νου και να επικεντρώνει την προσοχή του στα πράγματα που θέλει να κατανοήσει και να αλλάξει μέσα στον εαυτό του.

Η εμπειρία της ύπνωσης δεν είναι ένα φαινόμενο που κάποιος άνθρωπος μπορεί να επιφέρει ή να επιβάλλει σε κάποιον άλλο, αλλά μια έμφυτη ικανότητα που διαθέτει κάθε άνθρωπος και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη βοήθεια κάποιου εκπαιδευμένου θεραπευτή. Όλοι άνθρωποι μπορούν να επέλθουν στη συγκεκριμένη κατάσταση χαλάρωσης με βασική όμως προϋπόθεση να θέλουν οι ίδιοι να υποβληθούν σε ύπνωση και να ακολουθήσουν τις υποβολές του θεραπευτή με τη φαντασία τους.

Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μέσα τους όλες τις απαραίτητες δυνάμεις και ικανότητες για να λύσουν οι ίδιοι τα προβλήματά τους. Ο λόγος που πολλές φορές δεν το κατορθώνουν αυτό είναι ότι οι διάφορες συνειδητές αξίες και πεποιθήσεις που έχει υιοθετήσει το άτομο από το κοινωνικό περιβάλλον περιχαρακώνουν τις εσωτερικές ασυνείδητες γνώσεις, δυνάμεις και ικανότητές του.

Με την Κλινική Υπνοθεραπεία συντελείται ένας επανασυνειρμός της εμπειρικής ζωής του ατόμου. Παύουν να πυροδοτούνται αρνητικοί ή περιοριστικοί συνειρμοί, αντιθέτως ενεργοποιούνται συνειρμοί γεμάτοι νέες προσωπικές ικανότητες και δυνάμεις.

Τονίζουμε ότι, κατά τη διάρκεια της ύπνωσης δεν χάνει κανείς τον έλεγχο του εαυτού του, ούτε παύει να αντιλαμβάνεται αυτά που συμβαίνουν. Ο θεραπευόμενος έχει πλήρη έλεγχο και δε θα κάνει κάτι που δε θέλει και θα μιλήσει μόνο για θέματα που ο ίδιος επιθυμεί.

H κλινική υπνοθεραπεία μπορεί να χρησιμποιηθεί για  διαταραχές όπως:

  • Φοβίες
  • Άγχος και Κρίσεις Πανικού
  • Διακοπή καπνίσματος
  • Παχυσαρκία
  • Προβλήματα Σχέσεων
  • Προβλήματα Ελέγχου του Θυμού
  • Σεξουαλικά Προβλήματα
  • Προβλήματα σχετιζόμενα με μαθησιακές διαταραχές
  • Διαταραχή μετά από Ψυχοτραυματικό Στρες
  • Προβλήματα Πρόσληψης Τροφής

Facebook